مشاهده نتايج قرعه كشي پيش ثبت نام عتبات عاليات
در صورتيكه قبلا از طريق اين سيستم اقدام به ثبت نام نموده ايد مي توانيد براي مشاهده نتيجه قرعه كشي و قطعي نمودن ثبت نام ، اطلاعات زير را بصورت صحيح وارد نموده و سپس دكمه "مشاهده نتيجه" را كليك نماييد.

اطلاعيه سازمان حج و زيارت در خصوص ثبت نام اينترنتي عتبات عاليات

(کاروانهای اعزامی از تاریخ 97/12/24 لغایت 98/02/08 )
متقاضیان محترمی که در پیش ثبت نام عتبات عالیات شرکت نموده اند می توانند روز شنبه 97/11/27 به همین سایت پیش ثبت نام مراجعه و با وارد نمودن کد رهگیری و کد ملی خود از نتایج قرعه کشی مطلع گردند.
پذیرفته شدگان در قرعه کشی بر اساس جدول ذیل جهت قطعی نمودن ثبت نام و تعیین تاریخ اعزام کاروان خود اقدام خواهند نمود. توضیح اینکه ثبت نام در کاروانها از ساعت 14 ظهر روز چهارشنبه 97/12/01 آغاز و پذیرفته شدگان بر اساس اولویتهای خود می توانند به بخش ثبت نام سایت ( لینک قطعی کردن ثبت نام) مراجعه و یا با حضور در دفاتر مجاز زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت، کاروان و تاریخ اعزام خود را تعیین نمایند.
ضمناً قرعه کشی بصورت گروهی انجام شده و برای هر گروه یک اولویت تعیین شده است.

 - اولویتهای ( 1 و 2) از ساعت 14:45 روز چهارشنبه مورخ 97/12/01
 - اولویتهای (3 و 4) از ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 97/12/01
 - اولویت (5 و 6) از ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 97/12/01
 - اولویت (7) از ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 97/12/01
 - اولویت (8) از ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 97/12/01
 - اولویت (9) از ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 97/12/01
 - اولویت (10) از ساعت 20 روز چهارشنبه مورخ 97/12/01


برنامه اقامت گروه ها
ردیف برنامه اقامت کاروانها شب اول شب دوم شب سوم شب چهارم شب پنجم شب ششم شب
 هفتم
شب
 هشتم
شب
 نهم
1 هوایی (نجف- بغداد) سامرا
نجف  نجف  نجف  کربلا کربلا   کربلا زیارت
سامراء - کاظمین
2 هوایی (نجف - نجف )عادی /سامرا
3 هوایی (بغداد- بغداد) عادی/سامرا
4 هوایی ( نجف -نجف) عکسی/سامرا کاظمین زیارت سامرا
/اقامت کربلا
کربلا کربلا نجف نجف نجف
5 هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا
6 هوایی (بغداد - بغداد) عکسی /سامرا
7 زمینی ( پنج شب) عادی/ سامرا نجف نجف کربلا کربلا    زیارت سامرا/ اقامت کاظمین   
8 زمینی ( شش شب) عادی نجف نجف نجف کربلا    کربلا کربلا زیارت عبوری کاظمین/ حرکت به طرف مرز
9 زمینی ( هفت شب) عادی/ سامرا نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا زیارت سامرا/ اقامت کاظمین
10 زمینی ( هشت شب) عادی/ سامرا نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا کربلازیارت سامرا/ اقامت کاظمین
11 زمینی ( نه شب) عادی/ سامرا نجف نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلاکربلازیارت سامرا/ اقامت کاظمین
12 زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا کاظمین زیارت سامرا/ اقامت کربلا کربلا کربلا نجف نجف نجف
13 زمینی ( هفت شب ) عادی سامرا/ ابرار نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا زیارت سامرا/ اقامت کاظمین

اطلاعيه سازمان حج و زيارت

   038-372320-5 مانند       
کد ملي :
كد رهگيري :
       038-372320-5 مانند       
کد ملي :
    با صفرهاي سمت چپ شماره شناسنامه :
(سال 4 رقم)            تاريخ تولد :