مشاهده نتايج قرعه كشي پيش ثبت نام عتبات عاليات
در صورتيكه قبلا از طريق اين سيستم اقدام به ثبت نام نموده ايد مي توانيد براي مشاهده نتيجه قرعه كشي و قطعي نمودن ثبت نام ، اطلاعات زير را بصورت صحيح وارد نموده و سپس دكمه "مشاهده نتيجه" را كليك نماييد.

اطلاعيه سازمان حج و زيارت در خصوص ثبت نام اينترنتي عتبات عاليات

(کاروانهای اعزامی از تاریخ 96/12/23 لغایت 97/02/20 )
متقاضیان محترمی که در پیش ثبت نام عتبات عالیات شرکت نموده اند می توانند روز چهارشنبه 96/11/25 به همین سایت پیش ثبت نام مراجعه و با وارد نمودن کد رهگیری و کد ملی خود از نتایج قرعه کشی مطلع گردند.
پذیرفته شدگان در قرعه کشی بر اساس جدول ذیل جهت قطعی نمودن ثبت نام و تعیین تاریخ اعزام کاروان خود اقدام خواهند نمود. توضیح اینکه ثبت نام در کاروانها از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 96/12/07 آغاز و پذیرفته شدگان بر اساس اولویتهای خود می توانند به بخش ثبت نام سایت ( لینک قطعی کردن ثبت نام) مراجعه و یا با حضور در دفاتر مجاز زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت، کاروان و تاریخ اعزام خود را تعیین نمایند.
ضمناً قرعه کشی بصورت گروهی انجام شده و برای هر گروه یک اولویت تعیین شده است.

 - اولویتهای ( 1 و 2) از ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/12/07
 - اولویتهای (3 و 4) از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/12/07
 - اولویت (5 و 6) از ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 96/12/07
 - اولویت (7) از ساعت 13 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 96/12/07
 - اولویت (8) از ساعت 14 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 96/12/07
 - اولویت (9) از ساعت 15 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 96/12/07
 - اولویت (10) از ساعت 16 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 96/12/07
  - اولویت (11 ) از ساعت 17 صبح روز  دوشنبه مورخ 96/12/07

گروه قیمتی درج شده برای هر کاروان بر اساس مدت، برنامه سفر، کیفیت و خدمات محل اقامت تعیین و ارتباطی با نزدیکی و دوری به حرم نداشته و اکثر مکانهای اقامتی ( الف و ب ) نجف و کربلا در فواصل متوسط و نسبتاً دور از حرم می باشند.

برنامه اقامت گروه ها
ردیف برنامه اقامت کاروانها شب اول شب دوم شب سوم شب چهارم شب پنجم شب ششم شب
 هفتم
1زمینی ( هفت شب ) عادینجفنجفنجفکربلاکربلاکربلاکاظمین
2 هوایی (نجف- بغداد) سامرا
نجف  نجف  نجف  کربلا کربلا   کربلا زیارت
سامراء - کاظمین
3 هوایی (نجف - نجف )عادی /سامرا
4 هوایی (بغداد- بغداد) عادی/سامرا
5 زمینی (هفت شب) عادی /سامرا
6 هوایی ( بغداد - نجف ) سامرا کاظمین زیارت سامرا
/کربلا
کربلا کربلا نجف نجف نجف
7 هوایی ( نجف -نجف) عکسی/سامرا
8 هوایی (بغداد - بغداد) عکسی /سامرا
9 زمینی ( هفت شب ) عکسی / سامرا
10 زمینی (هفت شب) عبوری کاظمین نجف نجف نجف کربلا    کربلا    کربلا کربلا/زیارت کاظمین
11 زمینی (شش شب) نجف نجف کربلا   کربلا    کربلا کاظمین -
12 زمینی (شش شب) * نجف نجف نجف کربلا کربلا کربلا/زیارت کاظمین -
13 زمینی (پنج شب) نجف نجف کربلا کربلا کاظمین - -

اطلاعيه سازمان حج و زيارت

   038-372320-5 مانند       
کد ملي :
كد رهگيري :
       038-372320-5 مانند       
کد ملي :
    با صفرهاي سمت چپ شماره شناسنامه :
(سال 4 رقم)            تاريخ تولد :